การพิจารณาทบทวนการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง อบต.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2557 เวลา 15.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 485 ท่าน