การสอบแข่งขันบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2557 เวลา 15.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 473 ท่าน