การบับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.พ. 2557 เวลา 09.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 317 ท่าน