ด่วนที่สุด โครงการเงินทุนหมุนเวัยนโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2557 เวลา 09.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 377 ท่าน