ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณฯโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ งวด 2  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2557 เวลา 18.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 415 ท่าน