แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2557 เวลา 13.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 383 ท่าน