ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิขาการระหว่าง สถ.และนิด้า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2557 เวลา 13.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 327 ท่าน