การโอนจัดสรรงบประมาณ ฯ ปี 2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 3  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2557 เวลา 14.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 814 ท่าน