ประชาสัมพันธฺ์โครงการฝึกอบรม ฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2557 เวลา 18.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 493 ท่าน