โอนเงินอุดหนุนฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2557 เวลา 16.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 630 ท่าน