ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิค้างชำระ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2557 เวลา 17.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 471 ท่าน