เรื่อง การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2553 เวลา 17.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 645 ท่าน