โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 24 มกราคม 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.พ. 2557 เวลา 15.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 493 ท่าน