โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.พ. 2557 เวลา 13.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 559 ท่าน