แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 4 มีนาคม 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2557 เวลา 16.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 638 ท่าน