การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่1/2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2557 เวลา 16.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 486 ท่าน