การกันเงินเบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2557 เวลา 16.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 684 ท่าน