การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2557 เวลา 16.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 417 ท่าน