อำนาจการยุบรวมส่วนราชการของ อบต.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2557 เวลา 17.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 990 ท่าน