ด่วนที่สุด การประชุมข้าราชการ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก วันที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2553 เวลา 13.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 698 ท่าน