รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2557  
 

http://www.dla.go.th/upload/template/tempNews/2014/2/29306_1.pdf

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2557 เวลา 17.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1354 ท่าน