แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 12 มีนาคม 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา 11.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 605 ท่าน