ด่วนที่สุด ขอให้รายงานสถานที่ทิ้งขยะ  
 

ทางโทรสาร 0-5551-5246  และ tak@dla.go.th ภายในวันนี้ (24 มีนาคม 2557 ) ก่อนเวลา 16.30 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2557 เวลา 09.32 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 378 ท่าน