การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา อปท.ต้นแบบ ฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2557 เวลา 13.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 374 ท่าน