การตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ทิ้งขยะ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2557 เวลา 14.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 348 ท่าน