แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 26 มีนาคม 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2557 เวลา 13.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 522 ท่าน