แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 27มีนาคม 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2557 เวลา 10.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 510 ท่าน