แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯการใช้งานระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2557 เวลา 14.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 654 ท่าน