แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 18 มีนาคม 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2557 เวลา 14.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 463 ท่าน