ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2557 เวลา 12.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 407 ท่าน