แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 3 เมษายน 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2557 เวลา 15.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 571 ท่าน