แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 11 เมษายน 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 12.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 650 ท่าน