การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั้วไปฯ งวดที่ 4  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2557 เวลา 12.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 553 ท่าน