แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 24 เมษายน 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2557 เวลา 09.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 547 ท่าน