ด่วนที่สุด การรับ - ส่ง แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NETช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.3)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2553 เวลา 10.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 624 ท่าน