แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 28 เมษายน 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2557 เวลา 11.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 535 ท่าน