ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2557 เวลา 18.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 408 ท่าน