แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 30 เมษายน 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ค. 2557 เวลา 09.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 464 ท่าน