แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2557 เวลา 14.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 481 ท่าน