โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประเมินมาตราฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2557 เวลา 15.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 669 ท่าน