ขอเชิญประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระฯ ใน ก.ท.จ.ตาก วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2557 เวลา 15.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 358 ท่าน