แจ้งเลื่อนการประชุม อปท. ครั้งที่ 2/2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2557 เวลา 15.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 468 ท่าน