แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2557 เวลา 09.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 487 ท่าน