ขอคว่ามร่วมมือดำเนินการตามแผนบูรณาการ 9 องค์กร ฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2557 เวลา 10.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 306 ท่าน