โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2557 เวลา 10.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 399 ท่าน