การปฏิบัติในการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง สถานที่ของทางราชการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2557 เวลา 13.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 480 ท่าน