แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2557 เวลา 14.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 392 ท่าน