แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 12 พฤษภาคม 2547  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2557 เวลา 15.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 567 ท่าน