การเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่สำคัญเกี่ยวกับอาเซียน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2557 เวลา 16.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 308 ท่าน