ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนพิการดีเด่น ฯ รางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2557 เวลา 16.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 495 ท่าน